ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Tuesday, April 28, 2020

కరో 'నా'... కవితలు

ఆంధ్రప్రభ దినపత్రిక సోమవారం సాహిత్య పేజీ .సాహితీ గవాక్షమ్ :13.4.2020

నమస్తే తెలంగాణ దినపత్రిక సోమవారం సాహితి పేజీ చెలిమె :20.4.2020నవతెలంగాణ  దినపత్రిక సోమవారం సాహిత్య పేజీ దర్వాజ :20.4.2020 

   ఆంధ్రప్రభ దినపత్రిక సాహిత్యపేజీ సాహితీగవాక్షం సోమవారం 4.5.2020నేటినిజం దినపత్రిక గురువారం సాహితీకెరటాలు 7.5.2020
0 comments: