ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Wednesday, May 15, 2013

ముందుమాట

డస్ట్ బిన్ కార్టూన్లుప్రముఖ చిత్రకారుడు,కార్టూనిస్ట్
'చంద్ర '
ఇటీవల విడుదల చేసిన
తన సరికొత్త కార్టూన్ల సంకలనం
'చంద్ర డస్ట్ బిన్ కార్టూన్లు ' కు
నేను రాసిన

ముందుమాట


ఆవిష్కరణ సభలో ప్రసంగిస్తున్న 'చంద్ర'

చంద్ర కార్టూన్ల ఆవిష్కరణ సభలో ప్రసంగిస్తున్న 'సుధామ'0 comments: