ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Tuesday, June 26, 2012

అక్కిరాజు వారి ఓ అధిక్షేప కావ్యం

ఆంధ్రభూమి
వారపత్రిక
జన్మదిన సంచిక
(5 జూలై'2012) లో
ప్రచురితమైన
నేను చేసిన
పుస్తక సమీక్ష3 comments:

Non-Newtonian said...
This comment has been removed by the author.
Narayanaswamy S. said...

2010 అక్టోబర్లో మాస్టారితో తొలి పరిచయం. అలాగే వారి పద్యకృతులు కొన్ని చదివే సదవకాశం. నెలతిరిగే లోపలే వారితో కలిసి పాండవోద్యోగ విజయాలనుంచి కొన్ని ఘట్టాలని వేదికపై ప్రదర్శించే అవకాశం. పద్యం ఆయన నాభినుంచి పుడితే వ్యంగ్య చమత్కారాలు నాలిక చివరనే ఉంటాయి. ఇక అధిక్షేప కృతులకి కొదవేముంది? సంతోషం.

సుధామ said...

ధన్యవాదాలు నారాయణస్వామి గారూ! ఎలా వున్నారు