ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Sunday, January 15, 2012

జీవన‘క్రాంతి’

ఆంధ్రభూమి ఆదివారం అనుబంధం 15.1.2012 కవర్ స్టోరీ గా నేను సంక్రాంతి పై రాసిన వ్యాసం ఈ క్రింది లింక్ లో చదవచ్చు.సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలతో మీ స్పందనలకు ఆహ్వానం. cover story | జీవన‘క్రాంతి’ | Andhra Bhoomi

0 comments: