ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Tuesday, August 30, 2011

'నెలనెలావెన్నెల'శ్రీ.సి.వి.కృష్ణారావ్ గారి
సాహిత్య నేతృత్వంలో
ప్రచురితమైన

'నెలనెలావెన్నెల'
కవితా సంకలనంపై
నా సమీక్ష


(ఇమేజ్ పై డబుల్ క్లిక్ చేసి పెద్దసైజులో చదవవచ్చు)

1 comments:

జాన్‌హైడ్ కనుమూరి said...

abhinaMdanalu

galpika vishayam ceppi chivukkumanipinchaaru