ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Thursday, June 6, 2013

నా 'కవి కాలమ్ పై'నవ్య '

వర్తమాన జాతీయ,అంతర్జాతీయ వార్తా సంఘటనలపై
వారం వారం కవితారూపకంగా

నేను మూడేళ్ళు ఆంధ్రప్రభ దినపత్రికలో నిర్వహించిన
కాలమ్ 'కవికాలమ్ ' నుండి

ఎంపికచేసిన 50 కవితలతో
'పాలపిట్ట బుక్స్ ' ప్రచురణగా వెలువడిన

నా 'కవికాలమ్ ' సంపుటి పై

ఆంధ్రజ్యోతి వారి 'నవ్య ' వారపత్రిక  తాజాసంచికలో
(12.6.2013)
వచ్చిన
రామ్మోహన్

పుస్తక సమీక్ష0 comments: