ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Monday, December 3, 2012

హాస్యరస 'సరసి'

64 కళలు
డిసెంబర్ '2012
వెబ్ మ్యాగజైన్ సంచికలో
నేను రాసిన వ్యాసం

0 comments: