ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Sunday, October 14, 2012

అద్భుత దృశ్యం.2

Provo River Falls-Uinta National Forest-3D Panorama

సరిగ్గా పై లైన్ పై క్లిక్ చేసిఓపెన్ చేసి

దృశ్యం మీద క్లిక్ చేసివుంచి


మోస్ ను వివిధ వైపులా డ్రాగ్ చేస్తూ చూడండి.
ఎంత బాగుంటుందో!

3 comments:

sarma said...

beautiful

సి.ఉమాదేవి said...

సుధామగారు సృష్టికర్త రచించిన దృశ్యకావ్యాన్ని మా కనులముందు నిలిపారు.Thank you.

సుధామ said...

మీ అభినందనలకు ఆనందమాయెను శర్మ గారూ,ఉమాదేవి గారూ!