ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Friday, August 31, 2012

కవికాలమ్-నేటినిజంనేటినిజం పత్రిక
సాహితీకెరటాలు లో

23 ఆగస్ట్'2012 సంచికలో

నా కవితా సంకలనం
'కవికాలమ్ ' పై

శ్రీ ఎన్వీ.రఘువీర్ ప్రతాప్ చేసిన
సమీక్ష
0 comments: