ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Saturday, April 14, 2012

పర్యాయపదాలు : సొబగే కాదు.. ఒదుగు కూడా

(ఆంధ్రభూమి(దినపత్రిక)- శనివారం 14.4.2012' నుడి 'లో ప్రచురణ)

7 comments:

ఉష said...

పర్యాయ పద నిఘంటువు ని గూర్చి తెలిపారు. థాంక్స్. 'స్త్రీ' కి ఉన్న పర్యాయపదాలు అన్నీ తీసిపెట్టుకున్నాను - మరొక మారు ధన్యవాదాలు.

సుధామ said...

మీ ఆదరణకు కృతజ్ఞతలు ఉష గారూ!

సుధామ said...
This comment has been removed by the author.
సుధామ said...

వారంవారం చదివి మీ అభిప్రాయాలు తెలియచేస్తున్నందుకు చాలా సంతోషం.

Manohar Borancha said...

STREE KI UNNA PARYAYA PADAALALO NENU VINANIVI:UGMALI,ETULA,CHEDE, TOYYALI,DUNDI,YOSHA.
DHANYAVADALU

ఆదూరి హైమవతి said...

పర్యాయపదాల నిఘంటువు గూగుల్లో లభ్యమగునా ! తెలుపగలరు.అసలలాంటి నిఘంటువు ఉన్నట్లు మీవల్లే తెలిసింది సుమండీ!
A.Hymavathy

ఆదూరి హైమవతి said...

పర్యాయపదాల నిఘంటువు గూగుల్లో లభ్యమగునా ! తెలుపగలరు.అసలలాంటి నిఘంటువు ఉన్నట్లు మీవల్లే తెలిసింది సుమండీ!
A.Hymavathy