ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Sunday, July 15, 2012

'చిత్రగ్రంథి'గురించి..నేటినిజం (దినపత్రిక)
సాహితీకెరటాలు లో
12 జూలై'2012 సంచికలో
నా కవితా సంకలనం
'చిత్రగ్రంథి ' పై
శ్రీ దాస్యం సేనాధిపతి సమీక్ష

0 comments: