ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Saturday, June 2, 2012

గిరీశం లెక్చర్

శ్రీ నీలం దయానందరాజు గారి సంపాదకత్వం లో
నెలనెలా వెలువడుతున్న
'సృజనప్రియ ' మాసపత్రిక
పదహారు వసంతాల ప్రతేక సంచిక(2012) లో
గురజాడ 150 వ జయంతి సందర్భంగా
నేను రాసిన
వ్యాసరచన;
ఇది.

2 comments:

సృజన said...

బాగారాసారండి

సుధామ said...

సృజన గారూ!మీ ప్రతిస్పందనకు ఆనందిస్తున్నాను. ధన్యవాదాలు.