ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Saturday, April 16, 2011

చినుకు (మాస పత్రిక ) ఆరవ వార్షికోత్సవ ప్రత్యేక సంచిక ఏప్రెల్ '2011 లో ఫ్రారంభమైన నా కొత్త శీర్షిక'సంకర భాష్యం-(అను)కలగాపులగం'సంపాదకులు శ్రీ నండూరి రాజగోపాల్ గారి సౌజన్యంతో ఇకపై నెలనెలా... ఇది మొదటిది.
0 comments: