ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Saturday, August 15, 2015

ఆరనీకుమా ఈ దీపం....


నా 
వారం వారం 
కాలం 
' సుధామ ' యోక్తి '
నేటి స్వాతంత్ర్యదినోత్సవ సంచిక 
శనివారం 15.ఆగస్టు '2015 సంచికలో 


0 comments: