ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Saturday, August 1, 2015

అఖండ స్నేహ దీపంరేపు 
ఆగస్టు నెల మొదటి ఆదివారం 
స్నేహితుల దినోత్సవం సందర్భంగా 

ఇవాళ్టి నా వారం వారం కాలం 
' సుధామ ' యోక్తి ' లో
శనివారం  1 ఆగస్టు  2015


0 comments: