ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Saturday, June 20, 2015

ఏ నిముషానికి ఏమి జరుగునో...!మన తెలంగాణ
దినపత్రిక  లో 
నా వారాంతపు కాలం 


"సుధామ ' యోక్తి ' 
ఈ శనివారం 20.6.2015 కబుర్లు0 comments: