ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Saturday, May 16, 2015

డ్రొజీ టు రోజీ...!నా 
వారం వారం కాలం 
' సుధామ ' యోక్తి  '
నేటి 16.5.2015 శనివారం 
మన తెలంగాణ దినపత్రిక ఎడిట్ పేజ్ లో.....

0 comments: