ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Saturday, April 25, 2015

యువ(తోద్యోగ) తెలంగాణ

నా వారంవారం 
కాలం 
'' సుధామ ' యోక్తి '"
నేటి శనివారం 25.4.2015 
మనతెలంగాణా దినపత్రిక ఎడిట్ పేజిలో.......

1 comments:

balu said...

ప్రవేశ పరీక్ష పెట్టి వేలకి వేలు రుసుము గుంజి కార్పొరేట్ చదువుల మాదిరిగా విద్యగరిపిన రామయ్య చదువు భిక్ష పెట్టినట్టా. నెల్లూరు కోరా నుంచీ విఘ్నాన్ గౌతమి శ్రిచైతన్య మదిరిగానే రామయ్య కూడా ఇకపోతే హైదరాబాద్ మీద వ్యామొహం సీమాంధ్ర జనాలకు లేదులెండి