ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Tuesday, April 30, 2013

రుబాయీల కవి సమ్రాట్టు
చినుకు
మాసపత్రిక
8వ వార్షికోత్సవ ప్రత్యేక సంచిక
ఏప్రెల్ '2013
నిజంగా విశేష సంచిక గానే వెలువడింది.
60 రూపాయల వెల

ఈ ప్రత్యేక సంచికలో
రుబాయిల రచనలో అవిరళ కృషి చేస్తున్న
డాక్టర్ తిరుమల శ్రీనివాసాచార్య గారి గురించి
నేను రాసిన
వ్యాసం ఇది. 
 

0 comments: