ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Tuesday, August 28, 2012

'నది'లో 'కవికాలమ్ '

ప్రముఖ కవి,రచయిత,సాహితీ విమర్శకులు

శ్రీ జె.ఎస్.మూర్తి 'విహారి ' గారు

నది
మాసపత్రిక
సెప్టెంబర్ '2012 సంచికలో
నా కవితా సంకలనం
'కవికాలమ్ ' పై

చేసిన సమీక్ష2 comments:

narayana said...

మీ బ్లొగ్ అద్భుతం.. పుస్తక రూపంలొ వస్థె ఇంకా సంతొషం

సుధామ said...


మీ అభిమానానికి ధన్యవాదాలు నారాయణ గారూ!