ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Monday, July 2, 2012

'స్వప్న 'కవికాలమ్


'స్వప్న ' మాసపత్రిక
జూలై'2012 సంచికలో


నా 'కవికాలమ్' సంకలనం పై
'మదన్ ' సమీక్ష 

4 comments:

శ్రీ said...

మీకు అభినందనలు సుధామ గారూ!
@శ్రీ

the tree said...

congrats andi.

వాసుదేవ్ said...

సుధామ గారూ సమీక్ష చదవడానికి అనువుగా లేదు..ఫోటో జూమ్ చేసినా స్పష్టతలేదు..ఇంకెక్కడైనా పోస్ట్ చేసారా?

సుధామ said...

థాంక్యూ!శ్రీ,దిట్రీ...
అవునా వాసుదేవ్ గారూ! ఇమేజ్ మీద డబుల్ క్లిక్ చేస్తే పెద్దదవుతోందే..ఇంకెక్కదా పోస్ట్ చేయలేదండీ!..