ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Tuesday, May 8, 2012

'కవికాలమ్ 'పై 'చినుకు 'గా శ్రీ జనార్ధన్ లంకె-
'చినుకు 'మాసపత్రిక
ఏడవ వార్షికోత్సవ (ఏప్రెల్ '2012) ప్రత్యేక సంచికలో

నా కవితా సంకలనం
'కవి కాలమ్ ' పై


పత్రిక అసోసియేట్ ఎడిటర్
శ్రీ జనార్ధన్ లంకె


ఎంతో అభిమానంతో
స్వయంగా రాసిన సమీక్షా వ్యాసం ఇది.0 comments: