ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Saturday, March 3, 2012

'నది 'లో 'చిత్రగ్రంథి ' ......

అగ్రిగోల్డ్ వారి

'నది ' మాసపత్రిక
మార్చి '2012 సంచికలో

ఇటీవలే
చెలిమి సాంస్కృతిక సంస్థ వారి
పురస్కారం అందుకున్న

నా కవితా సంపుటి

'చిత్రగ్రంథి ' పై

రిటైర్డ్ రీడర్
డాక్టర్.బి.ఉమాదేవి గారి

సమీక్ష.

0 comments: