ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Wednesday, December 14, 2011

విలక్షణ కథకుడు శ్రీ.సి.రామచంద్రరావు గారి 'వేలుపిళ్ళై ''నవ్య 'వారపత్రిక

21.12.2011 సంచికలో

శ్రీ. సి.రామచంద్రరావు గారి కథలసంపుటి


'వేలుపిళ్ళై ' పై

నేను చేసిన పుస్తక సమీక్ష.

1 comments:

అనిల్ అట్లూరి said...

వేలుపిళ్ళై కథలు kinige ఈబుక్‌ గా అందుబాటులో ఉంచిందండి.
ఇక్కడున్నది ఆ పుస్తకం:
http://kinige.com/kbook.php?id=142