ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Wednesday, September 28, 2011

నాలుగవ సంపుటాలు


ఒక తరం రచయితలను
ఈ తరానికి పరిచయం చేయడానికీ,

ఆ రచయితల సమగ్ర సాహిత్యాన్ని
అందుబాటులోకి తేవడానికి

విశాలాంధ్ర ప్రచురణాలయం
జరుపుతున్న కృషి మెచ్చదగింది.

ఆ పరంపరలో
నాలుగవ సంపుటాలుగా వచ్చిన

పాలగుమ్మి పద్మరాజు గారి
వ్యాసాలు-కవితల సంపుటి,

భమిడిపాటి కామేశ్వరరావ్ గారి
అనువాద నాటకాల సంపుటి పై

నా సమీక్షలు ఇవి.

(ఎందులో ప్రచురితమో తెలుస్తూనే వుందిగా...)
(పేజ్ ఇమేజ్ లపై డబుల్ క్లిక్ చేసి పెద్దసైజ్ లో చదువవచ్చు.)

0 comments: