ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Monday, October 3, 2011

మూడు పుస్తకాల మూడ్స్ లో.....


(పేజ్ ఇమేజ్ లపై డబుల్ క్లిక్ చేసి పెద్దసైజ్ లో చదువవచ్చు.)
0 comments: