ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Sunday, June 12, 2011

సండే స్మైల్స్

కోరింది పొందడం


ఇద్దరు పిల్లలు మాటాడుకుంటున్నారు. ఒకడు రెండవ వాడితో అన్నాడుగదా!...‘నీ రహస్యం నాకు తెలిసిపోయింది’ అనడం ద్వారా అవతలి వారినుంచి కావలసింది పొందవచ్చు’ అని.
రెండోవాడు ఎగిరి గంతేసి, తండ్రి దగ్గరకు వెళ్లి- ‘‘నాన్నా! నీ రహస్యం నాకు తెలిసిపోయింది’’ అన్నాడు.
‘‘ఎవరికీ చెప్పకు సుమా! ఇవిగో పది రూపాయలు తీసుకో’’ అని తండ్రి డబ్బిచ్చాడు.
కొడుకు ఎగిరి గంతేసి- తల్లిదగ్గరకెళ్లి ‘‘అమ్మా! నీ రహస్యం నాకు తెలిసిపోయింది అన్నాడు.
‘‘కానీ ఎవరికీ చెప్పకేం! ఇదిగో ఈ పదీ వుంచు’’అని తల్లి డబ్బులిచ్చింది.
‘ఇదేదో బావుందే’అని- ఇంటికొచ్చిన పోస్ట్‌మ్యాన్‌తో- ‘‘నాకు నీ రహస్యం తెలిసిపోయింది’’ అన్నాడు.
‘‘ఔనా! కన్నా! అయితే ఈ నాన్న దగ్గరకొచ్చి ఓ ముద్దిచ్చేయ్ మరి’’ అన్నాడు పోస్ట్‌మాన్ చేతులు చాస్తూ.

**

ఫలితం


సైంటిస్టులు దొంగలనుపట్టుకునే యంత్రాన్ని కనిపెట్టారు. కెనడాలో ఆ యంత్రం 30 నిముషాల్లో ‘పది మంది’ దొంగలను పట్టేసింది! అమెరికాలో పదిహేను నిముషాల్లో అదే యంత్రం ‘అయిదుగురు’ దొంగల్ని పట్టింది. మూడేమూడు నిముషాల్లో మన దేశంలో దొంగలు దాన్ని దొంగిలించి పట్టుకుపోయారు.

**

వయస్సు


‘‘నీ వయస్సెంత’’ అడిగాడు బుడుగు డుంబుని.
‘‘ఊఁ... ఏడేళ్లు.’’
‘‘నీకు తెలుసా? నీ వయస్సులో వున్నప్పుడు, నాకూ ఏడేళ్లే!’’

**

ఎనిమిదిలో సగం

టీచర్: ఎనిమిదిలో సగం ఎంత సుమిరా?
సుమిర: అడ్డంగానా, నిలువుగానా టీచర్?
టీచర్: అదేంటి?
సుమిర: అవును టీచర్! 8 అడ్డంగా అయితే సున్న. నిలువుగా అయితే మూడు.

**


పలుకు


సూర్యనారాయణ ప్రభను తీసుకుని బార్‌కు వెళ్లాడు. ‘‘ఐ లవ్‌యూ’’ అన్నాడు.
ప్రభ ‘‘ఏమిటి నువ్వే ఈమాట అంటున్నది? లేక బీరు అంటోందా’’ అడిగింది నివ్వెరపడి.
‘‘నేనే అంటున్నాను! ఎటొచ్చీ ఆ బీర్ సీసాతో అంటున్నాను’’ అన్నాడు సూర్యనారాయణ తాపీగా!

**


సైలెంట్ మోడ్


‘‘సెల్ ఫోన్‌కూ; గర్ల్‌ఫ్రెండ్‌కు తేడా ఏమిటంటావ్?’’ అడిగాడు పార్వతీశం సుందర సాయిని.
‘‘సెల్‌ఫోన్ అయితే ‘సైలెంట్ మోడ్’లో పెట్టవచ్చు! గర్ల్‌ఫ్రెండ్‌ని పెట్టలేం కదా!’’ అన్నాడు సాయి.

**


ఛాన్స్


విదేశంలో వున్న బాబూరావ్‌కు టెలిగ్రాం వచ్చింది ‘‘్భర్య చనిపోయింది. దహనం చేయమంటారా? పాతిపెట్టమంటారా’’ అంటూ
వెంటనే సమాధానంపంపాడిలా- ‘‘ఎలాంటి ఛాన్స్ తీసుకోవద్దు! ముందు కాల్చేసి, ఆ తరవాత బూడిదను పాతిపెట్టండి’’ అని.

**ప్రశ్నలు- జవాబులు

ప్రశ్న: ‘కాకతాళీయం’ అన్న దానికి ఉదాహరణ చెబుతావా?
జవాబు: మా అమ్మా, నాన్న ఒకేరోజు, ఒకే సమయానికి పెళ్లిచేసుకున్నారు!

**

ప్రశ్న: ఆ అబ్బాయి అమ్మాయితో ‘‘నీ చెయ్యి పట్టుకోవా’’అని అడిగితే ఆమె ఏమంది?
జవాబు: ‘‘నా చెయ్యి నాకు బరువేం కాదు! నువ్వెందుకు పట్టుకోవడం’’ అంది.,

**

ప్రశ్న: ఒక స్ర్తికి సాధారణంగా పురుటినొప్పులు ఎంతలా వుంటాయి?
జవాబు: ఆమె చెప్పేదాన్ని, రెండు చేత భాగాహారించేంత.

**

ప్రశ్న: నీ దగ్గర రెండు సిగరెట్లున్నాయి. కానీ అగ్గిపెట్టె లేదు. సిగరెట్టు కాల్చాలంటే ఏం చేస్తావ్!
జవాబు: ఒక సిగరెట్టును తీసి దానిని చాలాసేపు పొగుడుతాను. దాంతో రెండోది ‘మండుతుంది’ అప్పుడు దాన్ని కాలుస్తా!

**

ప్రశ్న: దట్టమైన ఆకులున్న చెట్టులా, నీ జుట్టు భలే వుంటుంది! ‘హెయిర్ కట్’ ఎప్పుడు చేయిస్తూంటావ్?
జవాబు: చేయించను. ‘ఆకురాలు కాలంలో’ అవే రాలిపోతాయి.

***

1 comments:

పుట్టపర్తి అనూరాధ. said...

మీరిచ్చిన సండే స్మైల్స్ తో వారమంతా నవ్వుకోవచ్చు..