ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Sunday, May 22, 2011

విశిష్ఠ వ్యక్తుల(పై)గ్రంథాలు


ఆంధ్రభూమి వారపత్రిక 2.6.2011 సంచికలో నా సమీక్షలు.

*పాటల పూదోట వేటూరి :చీకోలు సుందరయ్య సంపాదకత్వంలో 'రంజని ' ప్రచురణ

*శ్రీశ్రీ జయభేరి: శ్రీ తెలకపల్లి రవి రచన

*సూత పురాణం: కవిరాజు త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరి

0 comments: