ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Saturday, April 2, 2016

అసంపూర్ణానికి స్వర్ణం భళీ!మీ సుధామ 
వారాంతపు కాలమ్


'' సుధామ'యోక్తి '
నేటి శనివారం 2.4.2016
' మన తెలంగాణ ' దినపత్రిక లో....

2 comments:

Zilebi said...త్రీ చీర్స్ టు రాజమౌళి అండ్ టీం :)

బాహుబలి రాజమౌళిది
ఆహా ! యనుచును జిలేబి ఆదరణ గొనెన్
ఓహో !జాతీయ యవా
ర్డా! హోరులు జేసెనుగద! రాదగినదియే !

చీర్స్
జిలేబి

సుధామ said...

మీ స్పందనకు ధన్యవాదాలు జిలేబి గారూ!