ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Saturday, September 12, 2015

ఇదేనా సిలబస్ ...!?


శనివారాల్లో 
ప్రచురితమౌతున్న నా 
వారం వారం కాలం 
'సుధామ'యోక్తి 
ఈ 12.9.2015 శనివారం సంచికలో ....


1 comments:

sadika qatoon said...

Nice one , by www.indianewsbuzz.com/