ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Saturday, March 28, 2015

ఏ తీరుగ నను దయ చూచెదవో......!మన తెలంగాణ 
దినపత్రికలో 
జనవరి '2015 నుంచి శనివారాల్లో వస్తున్న నా కాలమిది
''సుధామ'యోక్తి '
28.3.2015 శ్రీరామనవమి నాటి సంచికలో 

0 comments: