ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Saturday, February 1, 2014

వాసనా ఫలం


విపుల 
మాసపత్రిక

ఫిబ్రవరి '2014 సంచికలో 

నేను చేసిన 
ఒక పుస్తక సమీక్ష 
2 comments:

Anonymous said...

బ్లాగ్ వేదిక ఈ వారం టపా గా మీ ఆర్టికల్ ను ఎన్నుకోవడం జరిగింది.గమనించగలరు.
http://blogvedika.blogspot.in/2014/02/blog-post.html

సుధామ said...

ఈ ఆదరాభిమానానికి కృతజ్నతలు M.A. Chowdary గారూ!