ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Sunday, September 1, 2013

'చిత్రగ్రంథి ' పై 'నేటినిజం '
'నేటినిజం ' (దినపత్రిక)
'సాహితీకెరటాలు 'లో 
29 ఆగస్టు '2013 సంచికలో
నా కవితా సంకలనం
'చిత్రగ్రంథి ' పై 
శ్రీ పొనుగోటి నరసింహారావు గారి
సమీక్ష 

0 comments: