ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Friday, August 5, 2011

'శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు' పుస్తకం
'ఆంధ్రభూమి' వార పత్రిక

18,ఆగస్ట్'2011 సంచికలో

ఒక పుస్తక సమీక్ష


1 comments:

Anonymous said...

అష్టవిధ నాయికలు
http://kuchipudinrutyam.blogspot.com/2009_07_01_archive.html

http://www.prabhanews.com/openingceremony/article-105367


http://bukke.blogspot.com/2011/07/blog-post_03.html

please see the above links