ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Sunday, July 31, 2011

రెండు పుస్తక సమీక్షలు

ఆంధ్రభూమి వారపత్రిక
11 ఆగస్ట్'2011 సంచికలోవచ్చిన
నా రెండు పుస్తక సమీక్షలు

1.మొగలిపువ్వు (కథా సంపుటి)-శ్రీమతి గోగినేని మణి

2.సాహిత్య విమర్శ (సంస్కృత మూలానికి తెలుగు అనువాదం)-
డాక్టర్.కె.వి.రాఘవాచార్య

0 comments: