ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Thursday, June 9, 2011

'తెలుగు జాతి రత్నాలు '


సి.పి.బ్రౌన్ అకాదమీ ప్రచురించిన

'తెలుగు జాతి రత్నాలు '

పరంపరలోనిమూడుగ్రంధాలపై

'నవ్య 'వార పత్రిక 'బుక్ చాట్ 'లో నా సమీక్షలు.

1.పుట్టపర్తి నారాయణా చార్యులు -డాక్టర్.పుట్టపర్తి నాగపద్మిని

2.కల్నల్  సి.కె.నాయుడు- శ్రీ.సి.వెంకటేష్

3.మునిమాణిక్యంనరసింహారావు- డాక్టర్.కె.బి.లక్ష్మి.


0 comments: