ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Tuesday, May 10, 2011

'జగన్ 'మోహ్'అన్నా' 'అవతారం'.....

చినుకు (మాస పత్రిక )
 ఆరవ వార్షికోత్సవ ప్రత్యేక సంచిక ఏప్రెల్ '2011 లో ఫ్రారంభమైన
 నా కొత్త శీర్షిక
'సంకర భాష్యం-(అను)కలగాపులగం'
సంపాదకులు శ్రీ నండూరి రాజగోపాల్ గారి సౌజన్యంతో
ఇది రెండవది
మే'2011 సంచికలో

1 comments:

పుట్టపర్తి అనూరాధ. said...

చాలా బాగా రాశారండీ..