ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Sunday, May 27, 2018

కలివిడి

 వార్త దినపత్రిక ఈ ఆదివారం అనుబంధంలో కవిత 
5 comments:

Sailajamithra said...

నాకు అత్యంత ఇష్టమైన కవులు ఇద్దరు... ఒకరు ఓలేటి పార్వతీశం గారు మరొకరు సుధామ గారు .. వీరిద్దరూ కవిత్వమే రాస్తారు.. ఒక్క వాక్యం కూడా వృధా పోకుండా రచిస్తారు.. అద్భుతమైన కవిత ఇది.. అల్ ది బెస్ట్ సర్ ..

సుధామ said...

ధన్యవాదాలు శైలజామిత్ర గారూ! మీరూ మా మంచి కవయిత్రి సుమా!


బుచికి said...

ఇది కవిత లాగా అనిపించలేదు. ఏమంత బాగాలేదు.

సుధామ said...

అవునా! మీ అభిప్రాయానికి ధన్యవాదాలు


Picture Box said...

good information blog
https://youtu.be/2uZRoa1eziA
plz watch our channel