ఒరులేయవి యొనరించిన నరవర యప్రియము తన మనంబునకగు దా నొరులకు నవి సేయకునికి పరాయణము పరమధర్మపథములకెల్లన్

Sunday, May 29, 2011

ఆదివారం సరదాగా కాసేపు...

సమస్య

‘‘నేను నా పాస్‌వర్డ్ ఎప్పుడు టైప్ చేసినా అక్షరాల బదులు నక్షత్రాలు కనిపిస్తున్నాయి’’ అని కొత్తగా కంప్యూటర్ నేర్చిన ఒకావిడ టెక్నీషియన్‌కు ఫిర్యాదు చేసింది.
‘‘అది అంతేనమ్మా! మీ పాస్‌వర్డ్- మీ వెనకాల వుండి ఎవరు చూసినా తెలియకుండా, రహస్యంగా వుండేందుకే, అలా నక్షత్రాలు వస్తాయి’’ అన్నాడు టెక్నిషియన్.
‘నా వెనకాల ఎవరూ లేనప్పుడు కూడా అలా నక్షత్రాలే వస్తున్నాయండీ’’ అందావిడ.

రైట్ క్లిక్

టెక్నీషియన్: ‘డెస్క్‌టాప్’మీద ‘రైట్‌క్లిక్’ అన్నా! చేసారా?
కస్టమర్: ఊఁ!...
టెక్నీషియన్: ‘పాప్‌అప్ మెనూ’ అని కనబడిందా?
కస్టమర్: లేదే!
టెక్నీషియన్: మళ్లీ రైట్‌క్లిక్! ఇప్పుడు ‘పాప్ అప్‌మెనూ’ వచ్చిందా?
కస్టమర్: రాలేదండీ!
టెక్నీషియన్: ఓకే సార్! మీరింతవరకూ అసలు ఏంచేసారో చెబుతారా?
కస్టమర్: ‘రైట్’క్లిక్ అన్నారుగా మీరు! అలాగే డెస్క్‌టాప్ మీద పెన్నుతో ‘క్లిక్’ అని రాసాను.

నచ్చేది

ప్రేయసి: నాలో నీకు ఏది నచ్చింది మోహన్! నా తెలివి తేటలా, లేక నా సౌందర్యమా
ప్రియుడు: నువ్విలా ‘జోక్’గా మాట్లాడటం నాకు భలే నచ్చుతుంది!


లెక్క చేయడు

ప్రేయసి: నువ్వెప్పుడూ పనీ పనీ అంటూ వుంటావ్! నన్నసలు లెక్కించడమే లేదు!
ప్రియుడు: ప్రేమించేవాడు ఎవ్వరినీ లెక్కచేయడు డియర్! అది తెలుసుకో!

ఎలా?

టెక్నీషియన్: ఓకే! స్క్రీన్ ఎడమ చేతివైపు క్రింద ‘ఓకే’ బటన్ కనబడుతోంది కదా!
కస్టమర్: వావ్! భలే! అంతదూరంనుంచి నా స్క్రీన్ మీరు ఎలా చూడగలుగుతున్నారు సార్!

గొప్పలు

తమ కుక్కల గురించి గొప్పగా మాట్లాడుకుంటున్నారు మిత్రులు. అందులో మొదటివాడన్నాడు- ‘నా కుక్కకు పొద్దునే్న రెండు రూపాయలిస్తా! అది వెళ్లి ఆంధ్రభూమి కొని తెస్తుంది. నేను చదివే పేపరు అదేనని దానికి తెలుసు.’’
రెండోవాడన్నాడు- ‘నేను నా కుక్కకు పది రూపాయలిస్తా! అది వీక్లీ పట్టుకొచ్చి, కరెక్ట్‌గా చిల్లర కూడా తెస్తుంది తెలుసా!’’...
మూడో వాడన్నాడు కదా-’’ మీ కుక్కలు కొనడానికి వచ్చే ‘షాపు’ నడిపేది, నా కుక్కే తెలుసా!’’

విండోస్

కస్టమర్: నేను ఈమెయిల్ పంపాలి. కానీ స్క్రీన్ మీద ఏవిటేవిటో చాలా వున్నాయి. నా ఈమెయిల్ వుందో లేదో తెలీడం లేదు.
టెక్నీషియన్: అలాగా! అయితే విండోస్ అన్నీ మూసేసి నాకు ఓసారి చెప్పండి.
(కాసేపయ్యాక) టెక్నీషియన్: ఇప్పుడు స్క్రీన్‌మీద ఏం కనిపిస్తోంది.
కస్టమర్: ఏం లేదయ్యా! అంతా చీకటిగా వుంది.
టెక్నీషియన్: మీరు కంప్యూటర్ ఎందుకు టర్నాఫ్ చేసారు?
కస్టమర్: లేదయ్యా బాబూ! ‘విండోస్’ అన్నీ మూసేయమన్నావు కదా! అన్ని కిటికీలు మూసేసరికి, గదంతా చీకటిగా వుంది మరి!


ప్రశ్నలు- జవాబులు


ప్రశ్న: మా కంపెనీలో ఎందుకు చేరాలనుకుంటున్నావ్
జవాబు: మీరు జీతాలు బాగానే ఇస్తున్నారు. అంచేత మీ కంపెనీ ‘దివాలా’ తీసేదాకా నాకు ఢోకా ఏం వుండదని! ***

ప్రశ్న: ఇంకాసేపట్లో నిన్ను ఉరితీయడం ఖాయం. నీ చివరి కోరిక ఏమిటో చెప్పు ఖాయంగా తీరుస్తా!
జవాబు: నా బదులు మీరు ఉరేసుకోండి.
***

ప్రశ్న: ఏంటి మీ అబ్బాయి నాలుగేడులకేపెళ్ళాడి వచ్చాడా? నాకు 28 సంవత్సరాలొస్తే గానీ పెళ్లాడలేదు తెలుసా.
 జవాబు: నాలుగేడులు (4X7) 28 యే కదా!
***

ప్రశ్న: తాలిబన్లు తమ శత్రువును ఎందుకంత ద్వేషిస్తారు?
జవాబు: అబ్బే అదేం లేదు! శత్రువుతో ఆడుకోవడం వాళ్లకు చాలా ఇష్టం. ముఖ్యంగా శత్రువు తలతో!
***

ప్రశ్న: విమర్శకులు చెప్పిన పుస్తకంలోనే చదివేందుకు నువ్వు తల దూరుస్తావా? ఎందుకలా!
జవాబు: వాళ్లు ‘రంధ్రానే్వషణ’ కావించి ఇస్తారు కాబట్టి.

2 comments:

శ్రీ said...

బాగున్నాయ్

Mallikarjuna Sharma said...

Very good sudhama, Nice blog!
I am Kotra Mallikarjuna sharma, recently stepped into internet.
Keep in touch,
Sharma
www.kaushikasa.blogspot.com